Translations

(a selection)

“Ars Industrialis Manifesto 2005” i OEI #96-97, “Det tekniska apoteket (Bernard Stiegler, andens politik och minnets estetik)”, 2022, 195-198.

Simón Bolívar, ‘Mitt delirium på Cimborazo’, OEI, Nr. 77-78, 2017.

Tania Espinoza, ‘Francesc Tosquelles – poetisk vittnesbörd om en annan terapi’, Divan, Nr. 1-2, 2017.

Paula Palicio Noriega, ‘Los Beneméritos de la Utopía: Soldiers of a War Fought in the Minds’ (Los Beneméritos de la Utopía: soldados de una guerra que se lleva a cabo en las mentes), in Benemeritos de la Utopía: arte y compromiso (La Paz: Museo Nacional de Arte, 2013).

Bernard Stiegler, ‘Upplysningsideal i den filosofiska ingenjörsvetenskapens tidevarv’ (L’esprit des Lumières à l’époque du philosophical engineeering), Glänta, Nr. 2-3, 2012.

Kommentarer inaktiverade för Translations

Comments are closed at this time.