Books and essays

Books

with Claes Tellvid, Reportage (Stockholm: Tragus, 2023)

Negative Geology: A Cultural and Technical History of Early European Mountaineering (Stockholm: OEI Editör, 2021).

Absolut farmakon. Kärnavfall och evighet som tanke och konst (Knopparp: Ariel, 2019). [Full text link (Swedish)]

Atlantvärlden (Göteborg: Glänta produktion, 2018).

with Alexander Svedberg, Framtidens kritik. Två essäer (Knopparp: Ariel, 2018). [Full text link (Swedish)]

Den koloniala simskolan (Göteborg: Glänta produktion, 2016). [Full text link to first chapter: “The Confessions of a Swimmer” in English translation]

A Hero for the Atomic Age: Thor Heyerdahl and the Kon-Tiki Expedition (Witney: Peter Lang, 2010), second edition 2018.


Participation in anthologies (a selection)

“Plats och konst i detta läge”, i Signe Johannessen och Caroline Malmström (reds.), Hornvännen #1, 2023, 36-41.

Co-editor (together with Tania Espinoza), OEI #96-97, “Det tekniska apoteket (Bernard Stiegler, andens politik och minnets estetik)”, 2022.

“Brev till Vasastans hembygdsförening”, i Joel Johansson (red), Vasastan: en urban hembygd (Stockholm: Balkong, 2022), 58-64.

“Kritikern som frilansande tjänsteman”, i Anders Bergman (red. et. al.) Natur & Kultur 100 år. En Jubileumsskrift (Stockholm: Natur & Kultur, 2022), 306-313.

“Conceptual Baroque and Caring for Flesh”, in Caroline Malmström and Signe Johannessen (eds), Trophy (Gnesta: Bestiarium, 2021), 159-173.

“Confessions of a Swimmer”, in Izabella Borzecka and Pontus Pettersson (eds), Delta: An Ocean Call (Stockholm: PAM, 2021), 73-80. [Full text link]

”Nuets sång: Om Whalt Whitmans Brooklynfärjans överfärd; dikter och hågkomster och Jag hör Amerika sjunga” in Magnus William-Olsson (ed), Poesiåret 2019 (Örnen & kråkan, 2020), 219-226.

”Nedskjuten Albatross: Om Samuel Taylor Coleridges Balladen om den gamle sjömannen” in Magnus William-Olsson (ed), Poesiåret 2018 (Örnen & kråkan, 2019), 60-66.

“Natur är historia” / “Nature is History” in Lina Selander och Björn Larsson (eds), Ekotop (Stockholm: Kungliga konsthögskolan, 2019), 4-13.

”Det kritiska gångjärnet: redaktionen och offentligheten” in Magnus William-Olsson (ed), Kritiken i den nya offentligheten. Kritiken som konst- och kunskapsform (Knopparp, Ariel, 2018), 11-32. [Full text link (Swedish)]

”Duke Kahanamoku och den polynesiska simkulturen”, Blå boken 2017 (Stockholm: Sveriges centralförening för idrottens främjande, 2017), 170-181.

”Mellan handling och ting” in Axel Andersson (ed), Glas är massa i rörelse/Glass is Moving Mass (Stockholm: Konstfrämjandet, 2017), 15-24.

with Malin Wahlberg, ”In the Wake of a Postwar Adventure: Myths and Media Technologies in the Making of Kon-Tiki” in Eirik Frisvold Hanssen and Maria Fosheim Lund (eds), Small Country, Long Journeys: Norwegian Expedition Films (Oslo: Nasjonalbiblioteket, 2017), 178-211.

Katalogtexter, Residence-in-Nature, 2016.

”Franco-German Portrayals of the Subject as Object in La Chanson de Roland” in Matthew Edwards (ed), Klaus Kinski: Beast of Cinema (Jefferson, NC: McFarland, 2016), 117-127.

The Touch of the Reel: A Conversation between Lina Selander, Oscar Mangione and Axel Andersson” in Magnus Bärtås och Andrej Slávik (eds), Microhistories (Stockholm: Konstfack, 2016), 128-145.

”The Virtual of Disaster: Science, Politics and Tectonics in Roland Emmerich’s 2012” in Alan Wright (ed), Films on the Faultline (Bristol: Intellect, 2015), 93-108.

”The Ironic Oneiric: Nanni Moretti and the Cinematic Challenges of the 1970s” in Francesco Pascuzzi and Bryan Cracchiolo (eds), Dreamscapes in Italian Cinema (Madison, NJ: Fairleigh Dickinson University Press, 2015), 59-74.

”The Artifice of Modernity: Alienation by the Pool Side in the Cinema of Michelangelo Antonioni” in Christopher Brown och Pam Hirsch (eds), The Cinema of the Swimming Pool (New Studies in European Cinema 17) (Oxford: Peter Lang, 2014), 59-74.

”Boken som händelse – Adam Helms och svensk marknadsföringshistoria” in Kompassriktning: 2000-talet. Festskrift till Catarina Ericsson-Roos (Stockholm: Stockholms universitetsbibliotek, 2011), 121-142. Also published in Leif Friberg and Emi-Simone Zawall (eds), Always on the hunt: Adam Helms Lecture 20 år (Stockholm: Stockholms universitetsbibliotek, 2013)23-34.


Essays (a selection)

“En resa i två riktningar”, OEI #96-97, “Det tekniska apoteket (Bernard Stiegler, andens politik och minnets estetik)”, 2022, 25-48.

“Minor, Amateur, Critic?” OEI #96-97, “Det tekniska apoteket (Bernard Stiegler, andens politik och minnets estetik)”, 2022, 153-157.

“Mitt i utanför. Farmakologins rumslighet”, OEI, 94-95, 2022, 343-350

“I kärnsopornas sken”, 20-tal, 4-5, 2021, 50-59.

“Apokalypsens sanning. Nedräkning till en framtida eskatologi”, Aiolos, 70-71, 2021, 204-214.

”Inskap”, Glänta, 1-2, 2020, 56-61.

”Den borgerliga offentligheten in memoriam”, OEI, 86/87, 2020, 529-535.

”The Slaves of the Puppets, a Parable; or, Borges among the turkers”, The Grey Box, No. 1, 2019.

”Välkommen till Gnesta skärgård”, Fält, 10, 2019, 35-43.

”Ingen apokalyps, en kommentar”, Aiolos, 64/65, 2019, 127-136.

“Kriget mot våtmarken: landskap som dialekt och koloniseringen av europas periferier”, OEI,  84/85, 2019, 123-131.

“Den europeiska bergsklättringens tekniska historia”, OEI, 77/78, 2017, 119-128.

”Naturens tekniska beskaffenhet”, OEI, 75/76, 2017, 289-294.

”Autourgi”, Kritiker, 45-46 (Dramaturgier), 2017, 90-99.

”Den immanenta trädgården: utkast till farmakologins historia”, OEI, 73-74, 2016, 164-173.

“Konst med anspråk på evigheten”, OBS SR P1, 9 november 2016.

“Crawl – en kunskapsimport från kolonierna, OBS SR P1, 11 mars 2016.

”Katechon och eschaton: terapi innan tidens slut”, Divan, 1-2, 2016, 85-95.

”Som på film”, Konstperspektiv, 2, 2015, 20-23.

”Efter omöjligheten”, Koreografisk Journal, 3, 2015, 20-24. [Full text link (Swedish)]

”Konst låter drama”, Konstperspektiv, 1, 2015, 20-23.

”Bilden av migranten”, Glänta, 3-4, 2014, 112-123.

”Technological Metafiction: Recursive visual culture in the cinema of the late 1990s”, Film International, 12, 2, 2014, 76-86.

”Det lacanska tv-experimentet”, Glänta, 4, 2013, 104-113.

”Önskan att inte få svar”, Konstperspektiv, 3, 2013, 16-22.

‘”Bernard Stiegler: teknik, farmakologi och etik”, Glänta, 2-3, 2012, 111-118. [Full text link (Swedish)]

“Resan ut, resan in. Den unge Thor Heyerdahl och det mystiska folket”, Fortid, 3, 2011, 71-75.

”UNESCO och sökandet efter svaret på rasfrågan”, Glänta, 2, 2011, 89-97. [Full text link (Swedish)]

“Malaparte och kristushästen”, Glänta, 3-4, 2010, 74-78. [Full text link (Swedish)]

”Att skapa en bästsäljare – Adam Helms och Thor Heyerdahls Kon-Tiki”, Biblis, 39, Hösten 2007, 35-39. 

.

Kommentarer inaktiverade för Books and essays

Comments are closed at this time.