Lång sammanfattning

Namnet «Kon-Tiki» har på många av världens språk blivit till en sinnebild för äventyr och exotiska världar. Kon-Tikis färd över Stilla havet från Peru till Polynesien under 1947 är en av efterkrigstidens mest mytiska berättelser. De sex skandinavernas seglats på en flotte av balsaträ återupplivade den klassiska upptäcktsresan. Äventyret handlade om heroism, maskulinitet och ett frisinnigt uppror mot vetenskaplig trång-synthet med ett lockande Söderhav som kuliss; beprövade ämnen som skrevs om för att passa den nya tiden. Efter några år av intensiv marknadsföring av den 101 dagar långa expeditionen hade Heyerdahl förvandlats till en hjälte som i mångt och mycket skulle definiera västvärldens efterkrigstidskultur. Boken «A Hero for the Atomic Age: Thor Heyerdahl and the Kon-Tiki Expedition» skildrar hur Heyerdahl lyckades organisera resan från Callao i Peru till Tuamotuöarna i Franska Polynesien på en balsaflotte, och förklarar hur han förvandlade denna fysiska färd till en episk historia som kom till att få en universell dragningskraft. Boken analyserar också för första gången, Heyerdahls problematiska teori som gick ut på att en vit civilisationsbärande ras, över vilken forntidens Kon-Tiki varit kung, hade hjälpt till att skapa världens högstående kulturer.