Kort sammanfattning

Kon-Tiki; en sinnebild för äventyr och flykt från grå vardag. Thor Heyerdahls flottfärd över Stilla havet 1947 kom att bli en av efterkrigstidens mest mytiska berättelser. Boken «A Hero for the Atomic Age: Thor Heyerdahl and the Kon-Tiki Expedition» av Axel Andersson skildrar hela historien om hur den sista upptäcktsresan skapades och blev till ett varumärke, och analyserar Heyerdahls problematiska teori om den forntida kungen Kon-Tikis mystiska vita ras av högstående civilisationsbyggare.