Absolut farmakon

Omslag högupplöst

Det använda kärnbränslet kommer att vara giftigt i 100 000 år – en evighet med mänskliga mått mätt. Samtidigt står planeten inför flera andra spektakulära effekter av mo­ dernitetens självskadebeteenden. Kärnvapenkrigets ome­ delbara utplåning har återetablerats som ett hot och klimat­ krisen har blivit en ny suicidal horisont i närtid. Men är vårt värsta gift kanske också vårt största hopp? Något måste göras med det som återstår efter att dagens kulturer för­ svunnit. Konstruktionen av slutförvar för kärnavfallet ger möjligheter till att anamma en extrem långsiktighet. Den ger oss kanske en chans att ånyo ställa tanken och konsten inför evigheten.

Absolut farmakon exponerar en bild av vår egen tid i ljuset av kärnavfallet och kärnvapenkriget. Ämnen som det messianska, omsorgsetiken, det moderliga tänkandet och klimatkrisen behandlas genom läsningar av Jacques Derrida, Bernard Stiegler, Carol Gilligan, Sara Ruddick, James Acord, Lina Selander och Mierle Laderman Ukeles.

Hela inlagan till Absolut farmakon går nu att läsa eller ladda ner som PDF.

Absolut farmakon finns på Facebook, här.

Bilder

Omslag, här

Författarfoton, här, här och här. Foto: Helen Korpak

Intervju

Inför publiceringen av Absolut farmakon diskuterade Tatjana Brandt med bokens författare Axel Andersson. Läs diskussionen här

Pressröster

Kim West i Kunstkritikk

Anna-Maria Hällgren i Svenska Dagbladet

Sofia Roberg i Sydsvenskan

Joel Gordon Hultsjö i Supermiljöbloggen

Recensionsexemplar

Kontakta Mikael Nydahl på Ariel förlag: mn[at]ariel.nu