Tag Archives: Tjernobyl

Pripyat – Tusen år av ensamhet (Merja Diaz och Kristina Berggren, 2013)

De övergivna rummens väggar förmedlar en känsla av tomhet som det är svårt att värja sig mot. Puts har fallit och kommer att falla på dammigt golv. Också under tapeten på omslagsfotot sprider sig fukten. Bilden ramas in av en … Continue reading

Posted in Konst, Litteratur | Tagged | Leave a comment

Lina Selander på Index

Läs min recension av Lina Selanders filminstallation ”Lenin’s Lamp Glows in the Peasant’s Hut” på Konsten.net. Installationen visas tom 18 dec.

Posted in Konst | Tagged , , , , , , , | Leave a comment