På pränt/Publications

’Nuets sång: Om Whalt Whitmans Brooklynfärjans överfärd; dikter och hågkomster och Jag hör Amerika sjunga’ i Magnus William-Olsson (red), Poesiåret 2019 (Örnen & kråkan, 2020), 219-226,

’Välkommen till Gnesta skärgård’, Fält, nr. 10, 2019, 35-43.

’Ingen apokalyps, en kommentar”, Aiolos, nr 64/65, 2019, 127-136.

”När det brinner i paradiset”, Svenska Dagbladet, 8 september 2019, 18-19.

”På återbesök i ett Europa på väg att självantända”, Svenska Dagbladet, 23 augusti 2019, 38.

”’Chernobyl’ visar oss klimatkrisen i miniatyr”, Svenska Dagbladet, 15 juni 2019, 40-41.

’Kriget mot våtmarken: landskap som dialekt och koloniseringen av europas periferier’, OEI, nr. 84/85, 2019, 123-131.

”Stigande havsnivåer vår tids syndaflod”, Svenska Dagbladet, 13 maj 2019, 22.

Absolut farmakon: kärnavfall och evighet som tanke och konst (Knopparp: Ariel, 2019).

”Natur är historia” / ”Nature is History” i Ekotop (Kungliga konsthögskolan, 2019).

”Blick från ovan gav oss ekologisk litteratur”, Svenska Dagbladet, 26 februari 2019, 20.

”Vad jordens undergång kan lära oss om godhet”, Svenska Dagbladet, 31 januari 2019, 26.

’Nedskjuten Albatross: Om Samuel Taylor Coleridges Balladen om den gamle sjömannen’ i Magnus William-Olsson (red), Poesiåret 2018 (Örnen & kråkan, 2019), 60-66.

’Det kritiska gångjärnet: redaktionen och offentligheten” i Magnus William-Olsson (red), Kritiken i den nya offentligheten: kritiken som konst- och kunskapsform (Knopparp, Ariel, 2018)

Atlantvärlden (Göteborg: Glänta produktion, 2018)

with Alexander Svedberg, Framtidens kritik: två essäer (Knopparp: Ariel, 2018).

”William Morris – och arbetets hopp om vila”, Arbetet Magasin, nr. 9 2018.

’Den europeiska bergsklättringens tekniska historia’, OEI nr. 77/78, 2017, 119-128.

with Malin Wahlberg, ’In the Wake of a Postwar Adventure: Myths and Media Technologies in the Making of Kon-Tiki’ in Eirik Frisvold Hanssen and Maria Fosheim Lund (eds), Small Country, Long Journeys: Norwegian Expedition Films (Oslo: Nasjonalbiblioteket, 2017), 178-211.

with Scott Magelssen, ’Performing a Viking History of America: The 1893 Voyage and Display of a Viking Longship at the Columbus Quadricentennial’, Theatre Journal, vol 69, no 2 (2017); 175-195.

’Duke Kahanamoku och den polynesiska simkulturen’, Blå boken 2017 (Stockholm: Sveriges centralförening för idrottens främjande, 2017), 170-181.

’Naturens tekniska beskaffenhet’, OEI, nr. 75/76, 2017, 289-294.

Red/ed, Glas är massa i rörelse/Glass is Moving Mass (Stockholm: Konstfrämjandet, 2017)

’Autourgi’, Kritiker, nr. 45-46 (Dramaturgier), 2017, 90-99.

’Den immanenta trädgården: utkast till farmakologins historia’, OEI, nr. 73-74, 2016, 164-173.

”Konst med anspråk på evigheten”, OBS SR P1, 9 november 2016.

Review: The Art of Mechanical Reproduction: Technology and Aesthetics from Duchamp to the Digital by Tamara Trodd and Thinking through Digital Media: Transnational Environments and Locative Places by Dale Hudson and Patricia R. Zimmermann, Film Quarterly, 70.1, 2016; pp 130-132.

”Exotismens nödvändiga irrläror”, Arbetaren Magasin, nr. 4 2016.

”Crawl – en kunskapsimport från kolonierna, OBS SR P1, 11 mars 2016.

’Franco-German Portrayals of the Subject as Object in La Chanson de Roland’ in Matthew Edwards (ed), Klaus Kinski: Beast of Cinema (Jefferson, NC: McFarland, 2016), 117-127.

’Migration/immigration/emigration’, recension av The Culture of Migration, red. Sten Pultz Moslund et. al., Kultur og klasse, vol. 44, nr. 121, 2016, 251-255.*

’Katechon och eschaton: terapi innan tidens slut’, Divan, nr. 1-2 2016, 85-95.

The Touch of the Reel: A Conversation between Lina Selander, Oscar Mangione and Axel Andersson’ in Magnus Bärtås and Andrej Slávik (eds), Microhistories. Stockholm: Konstfack, 2016.

Den koloniala simskolan (Göteborg: Glänta produktion, 2016).

”Vad vet berättaren” Arbetaren, nr 43 2016.

”Experimentlära” Arbetaren, nr 41 2016.

’The Virtual of Disaster: Science, Politics and Tectonics in Roland Emmerich’s 2012’  in Alan Wright (ed), Films on the Faultline. Bristol: Intellect, 2015.

’Som på film’, Konstperspektiv, nr. 2 2015, 20-23.

’Efter omöjligheten’, Koreografisk Journal, nr. 3 2015, 20-24.*

’Konst låter drama’, Konstperspektiv, nr. 1 2015, 20-23.

”Katarismo – en boliviansk motståndstanke”, Arbetaren, nr 9. 2015.

’The Ironic Oneiric: Nanni Moretti and the Cinematic Challenges of the 1970s’  in Francesco Pascuzzi and Bryan Cracchiolo (eds), Dreamscapes in Italian Cinema. Madison, NJ: Fairleigh Dickinson University Press, 2015.

”Den pågående undergången”, Arbetaren nr. 46 2014.

”Vänstern och den nya politiska ideologin”, Arbetaren, 22 augusti 2014.

’Bilden av migranten’, Glänta, nr. 3-4 2014, 112-123.

’Technological Metafiction: Recursive visual culture in the cinema of the late 1990s’, Film International, Vol 12, No 2 (June 2014): 76-86.

’The Artifice of Modernity: Alienation by the Pool Side in the Cinema of Michelangelo Antonioni’ in Christopher Brown and Pam Hirsch (eds), The Cinema of the Swimming Pool (New Studies in European Cinema 17). Oxford: Peter Lang, 2014.

’Det lacanska tv-experimentet’, Glänta, nr. 4 2013, 104-113.

’Mörkrets hjärta’ [om Jan Troells ’Orkanen’], FLM, nr. 22/23 oktober 2013, 106-107.*

’Önskan att inte få svar’, Konstperspektiv, nr. 3 2013, 16-22.

’Rumspraktik’ i Johan Forsman & Johan Rödström (red.) Skogen: Årsbok 2012, 90-91.

’Bernard Stiegler: teknik, farmakologi och etik’, Glänta, nr. 2-3 2012, 111-118.*

’Resan ut, resan in: Den unge Thor Heyerdahl och det mystiska folket’, Fortid, nr. 3 2011, 71-75.*

’UNESCO och sökandet efter svaret på rasfrågan’, Glänta, nr. 2 2011, 89-97.*

’Boken som händelse – Adam Helms och svensk marknadsföringshistoria’ i Kompassriktning: 2000-talet. Festskrift till Catarina Ericsson-Roos (Stockholm: Stockholms universitetsbibliotek, 2011), 121-142*. Också publicerad i Leif Friberg och Emi-Simone Zawall (red.) Always on the hunt: Adam Helms Lecture 20 år (Stockholm: Stockholms universitetsbibliotek, 2013)23-34.*

’Malaparte och Kristushästen’, Glänta, nr. 3-4 2010, 74-78.*

A Hero for the Atomic Age: Thor Heyerdahl and the Kon-Tiki Expedition (Witney: Peter Lang, 2010).

”Kon-Tiki and the Postwar Journey of Discovery”. Ph.D. dissertation, European University Institute, 2007.

Att skapa en bästsäljare – Adam Helms och Thor Heyerdahls Kon-Tiki, Biblis, nr. 39, Hösten 2007, 35-39. (ej online, men refererad i Aftonbladet* och Nya Wermlands-Tidningen*)

 

Översättningar/Translations

Bernard Stiegler, ‘Upplysningsideal i den filosofiska ingenjörsvetenskapens tidevarv’ (L’esprit des Lumères à L’épque du Philosophical Engineering), Glänta, nr. 2-3, 2012.*

Paula Palicio Noriega, ‘Los Beneméritos de la Utopía: Soldiers of a War Fought in the Minds’ (Los Beneméritos de la Utopía: soldados de una guerra que se lleva a cabo en las mentes), in Benemeritos de la Utopía: arte y compromiso (La Paz: Museo Nacional de Arte, 2013).

Tania Espinoza, “Francesc Tosquelles – poetisk vittnesbörd om en annan terapi”, Divan, Nr. 1-2, 2017.

Simón Bolívar, “Mitt delirium på Cimborazo”, OEI, Nr. 77-78, 2017 (med Tania Espinoza)