På pränt/Publications

Böcker / books

 Negative Geology: A Cultural and Technical History of Early European Mountaineering (Stockholm: OEI Editör, 2021)

Absolut farmakon: kärnavfall och evighet som tanke och konst (Knopparp: Ariel, 2019).

Atlantvärlden (Göteborg: Glänta produktion, 2018)

med Alexander Svedberg, Framtidens kritik: två essäer (Knopparp: Ariel, 2018).

Den koloniala simskolan (Göteborg: Glänta produktion, 2016).

A Hero for the Atomic Age: Thor Heyerdahl and the Kon-Tiki Expedition (Witney: Peter Lang, 2010).

Doktorsavhandling

”Kon-Tiki and the Postwar Journey of Discovery”, doktorsavhandling, European University Institute, 2007.

Medverkan i antologier (urval)

”Nuets sång: Om Whalt Whitmans Brooklynfärjans överfärd; dikter och hågkomster och Jag hör Amerika sjunga” i Magnus William-Olsson (red), Poesiåret 2019 (Örnen & kråkan, 2020), 219-226.

”Nedskjuten Albatross: Om Samuel Taylor Coleridges Balladen om den gamle sjömannen” i Magnus William-Olsson (red), Poesiåret 2018 (Örnen & kråkan, 2019), 60-66.

”Natur är historia” / ”Nature is History” i Lina Selander och Björn Larsson (reds), Ekotop (Stockholm: Kungliga konsthögskolan, 2019), 4-13.

”Det kritiska gångjärnet: redaktionen och offentligheten” i Magnus William-Olsson (red), Kritiken i den nya offentligheten: kritiken som konst- och kunskapsform (Knopparp, Ariel, 2018), 11-32.

”Duke Kahanamoku och den polynesiska simkulturen”, Blå boken 2017 (Stockholm: Sveriges centralförening för idrottens främjande, 2017), 170-181.

”Mellan handling och ting” i Axel Andersson (red), Glas är massa i rörelse/Glass is Moving Mass (Stockholm: Konstfrämjandet, 2017), 15-24.

med Malin Wahlberg, ”In the Wake of a Postwar Adventure: Myths and Media Technologies in the Making of Kon-Tiki” i Eirik Frisvold Hanssen and Maria Fosheim Lund (res), Small Country, Long Journeys: Norwegian Expedition Films (Oslo: Nasjonalbiblioteket, 2017), 178-211.

”Franco-German Portrayals of the Subject as Object in La Chanson de Roland” i Matthew Edwards (red), Klaus Kinski: Beast of Cinema (Jefferson, NC: McFarland, 2016), 117-127.

The Touch of the Reel: A Conversation between Lina Selander, Oscar Mangione and Axel Andersson” i Magnus Bärtås och Andrej Slávik (reds), Microhistories. Stockholm: Konstfack, 2016, 128-145.

”The Virtual of Disaster: Science, Politics and Tectonics in Roland Emmerich’s 2012” i Alan Wright (red), Films on the Faultline (Bristol: Intellect, 2015), 93-108.

”The Ironic Oneiric: Nanni Moretti and the Cinematic Challenges of the 1970s” i Francesco Pascuzzi och Bryan Cracchiolo (reds), Dreamscapes in Italian Cinema (Madison, NJ: Fairleigh Dickinson University Press, 2015), 59-74.

”The Artifice of Modernity: Alienation by the Pool Side in the Cinema of Michelangelo Antonioni” i Christopher Brown och Pam Hirsch (reds), The Cinema of the Swimming Pool (New Studies in European Cinema 17) (Oxford: Peter Lang, 2014), 59-74.

”Boken som händelse – Adam Helms och svensk marknadsföringshistoria” i Kompassriktning: 2000-talet. Festskrift till Catarina Ericsson-Roos (Stockholm: Stockholms universitetsbibliotek, 2011), 121-142.

Kulturjournalistik, recensioner och essäer etc.

”Inskap”, Glänta, no. 1-2, 2020, 56-61.

”Utforskning av döden i en döende tradition”, recension av Hans Ruins Being With the Dead, Divan, no. 3-4, 2020, 188-192.

”Bankrånaren som blev fängslad av filosofi” Svenska Dagbladet, 13 augusti 2020.

”Jean Rhys ’Sargassohavet blåser liv i den koloniala berättelsen i ”Jane Eyre”, Dagens Nyheter, 11 augusti 2020.

”Allt ska med – lite blir sagt”, Arbetaren 7 augusti 2020.

”Indignation, vånda och kolonialism”, Arbetaren, 20 maj 2020.

”Det ansvarsfulla svaret på kris och tomhet”, Svenska Dagbladet, 20 maj 2020.

”Magkänsla, andar och demoner”, Arbetaren, 5 februari, 2020.

”Den borgerliga offentligheten in memoriam”, OEI, nr. 86/87, 2020, 529-535.

”Så tog Homo sapiens ödet i egna händer”, Svenska Dagbladet, 9 januari 2020.

”Välkommen till Gnesta skärgård”, Fält, nr. 10, 2019, 35-43.

”Ingen apokalyps, en kommentar”, Aiolos, nr 64/65, 2019, 127-136.

”Vi måste värna mer om vårt djupaste mörker”, Svenska Dagbladet, 2 november 2019.

”När det brinner i paradiset”, Svenska Dagbladet, 8 september 2019.

”På återbesök i ett Europa på väg att självantända”, Svenska Dagbladet, 23 augusti 2019.

”Konsten att inte arbeta”, Arbetaren 23 augusti 2019.

”’Chernobyl’ visar oss klimatkrisen i miniatyr”, Svenska Dagbladet, 15 juni 2019.

’Kriget mot våtmarken: landskap som dialekt och koloniseringen av europas periferier’, OEI, nr. 84/85, 2019, 123-131.

”Stigande havsnivåer vår tids syndaflod”, Svenska Dagbladet, 13 maj 2019, 22.

”Blick från ovan gav oss ekologisk litteratur”, Svenska Dagbladet, 26 februari 2019, 20.

”Vad jordens undergång kan lära oss om godhet”, Svenska Dagbladet, 31 januari 2019, 26.

’Nedskjuten Albatross: Om Samuel Taylor Coleridges Balladen om den gamle sjömannen’ i Magnus William-Olsson (red), Poesiåret 2018 (Örnen & kråkan, 2019), 60-66.

’Det kritiska gångjärnet: redaktionen och offentligheten” i Magnus William-Olsson (red), Kritiken i den nya offentligheten: kritiken som konst- och kunskapsform (Knopparp, Ariel, 2018)

”William Morris – och arbetets hopp om vila”, Arbetet Magasin, nr. 9 2018.

’Den europeiska bergsklättringens tekniska historia’, OEI nr. 77/78, 2017, 119-128.

with Scott Magelssen, ’Performing a Viking History of America: The 1893 Voyage and Display of a Viking Longship at the Columbus Quadricentennial’, Theatre Journal, vol 69, no 2 (2017); 175-195.

’Naturens tekniska beskaffenhet’, OEI, nr. 75/76, 2017, 289-294.

’Autourgi’, Kritiker, nr. 45-46 (Dramaturgier), 2017, 90-99.

’Den immanenta trädgården: utkast till farmakologins historia’, OEI, nr. 73-74, 2016, 164-173.

”Konst med anspråk på evigheten”, OBS SR P1, 9 november 2016.

Review: The Art of Mechanical Reproduction: Technology and Aesthetics from Duchamp to the Digital by Tamara Trodd and Thinking through Digital Media: Transnational Environments and Locative Places by Dale Hudson and Patricia R. Zimmermann, Film Quarterly, 70.1, 2016; pp 130-132.

”Exotismens nödvändiga irrläror”, Arbetaren Magasin, nr. 4 2016.

”Crawl – en kunskapsimport från kolonierna, OBS SR P1, 11 mars 2016.

’Migration/immigration/emigration’, recension av The Culture of Migration, red. Sten Pultz Moslund et. al., Kultur og klasse, vol. 44, nr. 121, 2016, 251-255.*

’Katechon och eschaton: terapi innan tidens slut’, Divan, nr. 1-2 2016, 85-95.

”Vad vet berättaren” Arbetaren, nr 43 2016.

”Experimentlära” Arbetaren, nr 41 2016.

’Som på film’, Konstperspektiv, nr. 2 2015, 20-23.

’Efter omöjligheten’, Koreografisk Journal, nr. 3 2015, 20-24.*

’Konst låter drama’, Konstperspektiv, nr. 1 2015, 20-23.

”Katarismo – en boliviansk motståndstanke”, Arbetaren, nr 9. 2015..

”Den pågående undergången”, Arbetaren nr. 46 2014.

”Vänstern och den nya politiska ideologin”, Arbetaren, 22 augusti 2014.

’Bilden av migranten’, Glänta, nr. 3-4 2014, 112-123.

’Technological Metafiction: Recursive visual culture in the cinema of the late 1990s’, Film International, Vol 12, No 2 (June 2014): 76-86.

’Det lacanska tv-experimentet’, Glänta, nr. 4 2013, 104-113.

’Mörkrets hjärta’ [om Jan Troells ’Orkanen’], FLM, nr. 22/23 oktober 2013, 106-107.*

’Önskan att inte få svar’, Konstperspektiv, nr. 3 2013, 16-22.

’Rumspraktik’ i Johan Forsman & Johan Rödström (red.) Skogen: Årsbok 2012, 90-91.

’Bernard Stiegler: teknik, farmakologi och etik’, Glänta, nr. 2-3 2012, 111-118.*

’Resan ut, resan in: Den unge Thor Heyerdahl och det mystiska folket’, Fortid, nr. 3 2011, 71-75.*

’UNESCO och sökandet efter svaret på rasfrågan’, Glänta, nr. 2 2011, 89-97.*

’Malaparte och Kristushästen’, Glänta, nr. 3-4 2010, 74-78.*

Att skapa en bästsäljare – Adam Helms och Thor Heyerdahls Kon-Tiki, Biblis, nr. 39, Hösten 2007, 35-39. (ej online, men refererad i Aftonbladet* och Nya Wermlands-Tidningen*)

Översättningar/Translations

Bernard Stiegler, ‘Upplysningsideal i den filosofiska ingenjörsvetenskapens tidevarv’ (L’esprit des Lumères à L’épque du Philosophical Engineering), Glänta, nr. 2-3, 2012.*

Paula Palicio Noriega, ‘Los Beneméritos de la Utopía: Soldiers of a War Fought in the Minds’ (Los Beneméritos de la Utopía: soldados de una guerra que se lleva a cabo en las mentes), in Benemeritos de la Utopía: arte y compromiso (La Paz: Museo Nacional de Arte, 2013).

Tania Espinoza, “Francesc Tosquelles – poetisk vittnesbörd om en annan terapi”, Divan, Nr. 1-2, 2017.

Simón Bolívar, “Mitt delirium på Cimborazo”, OEI, Nr. 77-78, 2017 (med Tania Espinoza)